вторник, 28 марта 2017 г.

«ОСВІТА ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ -2017»

НОМІНАЦІЯ  «УПРАВЛІННЯ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»  

АНОНС  ДОСВІДУ
Основні шляхи реалізації компетентісного підходу
в початковій школі в умовах запровадження
здоров’язбережувальних  технологій

 У даній роботі доведено, що  одним із головних завдань закладів освіти на сучасному етапі є - збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров’я учнів, формування умінь і навичок здорового способу життя, виховання компетентної особистості, яка не тільки володіє знаннями, а й уміє застосовувати їх у житті, адаптуватися до соціальних умов, вміє долати труднощі, підтримувати здоров’я. Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я – одна з найважливіших проблем сучасної школи.
Доведено, що протягом навчання збільшуються відхилення у стані здоров’я дітей, зростає кількість хронічних захворювань, погіршуються показники фізіологічного та психічного розвитку дитини.
 Тому пріоритетним завданням вчителів початкових класів Бердянської гімназії №1 «Надія» є навчання  та виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя.
Працюючи над проблемою збереження здоров’я учнів, вчителі початкових класів шукали нових підходів. В рамках програми «Здоров’я через освіту», вчителі початкових класів гімназії №1 «Надія» впроваджують здоров’язбережувальні технологій, як сукупність прийомів і методів організації навчально-виховного процесу. Така робота дозволила зробити навчальний процес «безпечним» для учня, чітко визначити стратегію розвитку – здоров'я через освіту. Встановлення вчителями гармонійного зв'язку між навчанням і здоров'ям забезпечило якісне підвищення ефективності навчального процесу.
      Роботи вимагала від вчителів початкових класів компетентісного підходу, а саме:
-                    професіоналізму;
-                    зацікавленості;
-                    володіння основними технологічними уміннями.
 Знання, володіння і застосування здоров’язбережних технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога.
В статті акцентується увага - як навчити всіх учасників навчально-виховного процесу берегти і зміцнювати здоров’я, виховати  в учнів відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, сформувати свідому мотивацію здорового способу життя.
Матеріали  призначені для практичного використання в роботі заступників директорів та вчителів.